Multilingual Turkish Dictionary

یابانجی سوزلره قارشی

یابانجی سوزلره قارشی
عافیت اولسون : یابانجی سوزلره قارشی

aş olsun(izah: aşavunsun. (aş oğunsun: sinsin. həzm olsun). nuş olsun.)

عافیت اولسون : یابانجی سوزلره قارشی

sinəsin

عافیت باشه : یابانجی سوزلره قارشی

aş olsun!(izah: ( < aşlanmaq: sinmək). sinsin!. nuş olsun!. nuş!.)

عافیت : یابانجی سوزلره قارشی

dadağ(izah:
dadağ olsun.)

عافیت باشه : یابانجی سوزلره قارشی

yarasın

آفرودیزیاک : یابانجی سوزلره قارشی

aştaruq(izah: qoşnalıq (cinsəl) istəyi aşdıran darı, ilaç)

آفتاب سوخته : یابانجی سوزلره قارشی

qaraqas(izah: qaramsı. əsmər. yağız. küysük. buğdayı (< boğdayı).)

آفتابی : یابانجی سوزلره قارشی

günaş(izah: gün ışığın andıran. gün ışığına oxşayan ışıq.)

آفتاب‌پرست : یابانجی سوزلره قارشی

ayçiçəyi(izah: ayabaxar.)

آگاه : یابانجی سوزلره قارشی

salıqlı(izah: xəbəri olan. xəbərdar.
salıqlıyam: xəbərim var.)

آگاهیهای ابتدایی : یابانجی سوزلره قارشی

önbilik(izah: ilkbilik. bir konuda ilkin, kök, daban, təməl bilgilər.)

آگهی : یابانجی سوزلره قارشی

carıq(izah: yazılı, kiçik anons.)

آغای دکتر : یابانجی سوزلره قارشی

atasağun

آغای عزیز : یابانجی سوزلره قارشی

eycan(izah: bəycan. ağacan. əziz bəy.)

آغاز : یابانجی سوزلره قارشی

açın(izah: başlanış.)
toy açını saat beş, ucunu yeddidir. (açın: beş- ucunu: yeddi) (ağaz. şiru')

آغاز هر چیزی : یابانجی سوزلره قارشی

irtə(izah: ertə. hər nəyin ilkəni, başlanqıcı.)

آغازین : یابانجی سوزلره قارشی

alğı(izah: (< al: ön).)

آغازین : یابانجی سوزلره قارشی

aşınki(izah: başınki. öncəki. ilkin.
evlənməyin aşınki günləri.)