Multilingual Turkish Dictionary

یابانجی سوزلره قارشی

یابانجی سوزلره قارشی
آدم حضرت‌لری : یابانجی سوزلره قارشی

atadur(izah: (başda duran ata). (yer üzündə birinci olan ərkək kişi).)

حضرت آدم : یابانجی سوزلره قارشی

aşata(izah: (baş ata).)

آدمخوار : یابانجی سوزلره قارشی

yırtac(izah: bərbər. adam yeyən.)

آدم بد : یابانجی سوزلره قارشی

yaman(izah: kötü kişi. (# yaran:eyi kişi).)

آدم خوب : یابانجی سوزلره قارشی

yaran(izah: eyi kişi. (# yaman: kötü kişi).)

آدم پست : یابانجی سوزلره قارشی

kitos(izah: kötüş. pis adam.)

ادم‌ پرحرف‌ و ياوه‌ گو : یابانجی سوزلره قارشی

gəvəzə(izah: sözü kök, ağzı boş.)

ادم‌ روده‌ دراز : یابانجی سوزلره قارشی

gəvəzə(izah: sözü kök, ağzı boş.)

ادم‌ اب‌ زيركاه‌ : یابانجی سوزلره قارشی

sini(izah: mızı.)

آدمیزاد : یابانجی سوزلره قارشی

kişi oğlu(izah: adəmi.)

عادت ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

avınmaq(izah: xuy tutmaq. öğrəşmək.
ona avınma çox sürər.
avınmadan dəğişən acun.
əsgik avın: ötavın: ənənə. rəsm rusum. qədim adət, aşın.)

عادت ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

könükmək(izah: könüp qalmaq. alışmaq. könlünə yerləşmək..)

عادت کردن : یابانجی سوزلره قارشی

alışmaq(izah: almaşmaq. yamdaşmaq. yaplaşmaq. öğrəşmək.
aşılmasa əlin işivə, çətin gələ çörək dişivə.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

alış(izah: –el alışları.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

aşın(izah:
qədim adət, aşın:ötavın. əsgik avın. ənənə. rəsm rusum.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

aşıt(izah: alış.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

durmuş(izah: rəsm.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

edik(izah:
bizim yerlərdə bu işlər edik değil. – yeni ediklər keçmişləri üstələmiş.)

عادت : یابانجی سوزلره قارشی

yapraş(izah: yomraş. alışqanlıq. almaşqanlıq.)

آدتلتمک : یابانجی سوزلره قارشی

köndürmək(izah: alışdırmaq. könülə yerlətmək..
haçarı qulupa köndürmək: haçarı kilidə alışdırmaq.)

عادت‌ کرده : یابانجی سوزلره قارشی

tutuq(izah: bağlı.)

عادی جریان : یابانجی سوزلره قارشی

yolay(izah:
özünə yolay edmiş.
bu yolayla: bu rutinlə.)

عادی : یابانجی سوزلره قارشی

ayağı(izah: enik (< enmək). alışılmış. gündəlik ki.
enik yaşam.)