Multilingual Turkish Dictionary

آتیمین باشی قیزیل

آتیمین باشی قیزیل : تورکجه فارسجا

ا.مر.(سر اسب من از طلا نام نوعی بازی در خوی که یک نفر اسب می‎شود و دیگری بر پشت او سوار می‎‎شود و اشعاری را می‎‎خواند