Multilingual Turkish Dictionary

آجی بالدیرقان

آجی بالدیرقان : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیاعلفی تلخ و زهردار که در جاهای مرطوب می‎روید