Multilingual Turkish Dictionary

آخشاملاتماق

آخشاملاتماق : تورکجه فارسجا

مص.شب را در جایی گذراندن. شب را به صبح رساندن