Multilingual Turkish Dictionary

آددیملی

آددیملی : تورکجه فارسجا

ص.گام بزرگ. شخصی که گامهای بلند دارد

آددیم‏لی : تورکجه تورکجه

[صفت]آددیم‏لاری¬ایری اوْلان (فا:دارای قدم بزرگ)