Multilingual Turkish Dictionary

آرا یوْل

آرا یول : تورکجه فارسجا

میان بر.راهی که کوتاه تر از راه اصلی است