Multilingual Turkish Dictionary

آری قوشو

آری قوشو : تورکجه فارسجا

ا.مر.جانپرندة جنگلی سبز گونه کمی ‌بزرگتر از گنجشک. مرغ زنبور خوار. کلاغ سبز. درازی آن 6/7 تا 20 سانتیمتر است. 65 نوع آن معلوم است. بیشتر در سوراخ درختان لانه می‎کند. یک نوع آن با نام «پسنک قوشو» در نوک درخت چیزی شبیه کیسه می‌بافد و به عنوان لانه از آن استفاده می‎کند. 5 نوع آن با نامهای ایری، آبی، آرالیق دنیزی، پسنک قوشو و قارا در آزربایجان موجود است. (Merops apiaster)