Multilingual Turkish Dictionary

آچیق قاپی گونو

آچیق قاپی گونو : تورکجه فارسجا

روزی که برای آشنایی دانشجویان و کارآموزان با کارخانه ها در نظر می گیرند