Multilingual Turkish Dictionary

بؤرون

بؤرون : تورکجه فارسجا

ا.شیاری که آب در زمین ایجاد می‌کند