Multilingual Turkish Dictionary

بؤرکو دگیشیک دوشمک

بؤرکو دگیشیک دوشمک : تورکجه فارسجا

اص.کلاهشان اشتباهی شدن. در حمامهای قدیمی‌ چون رختکن جداگانه موجود نبود، گاهی اشخاص اشتباهی کلاه شخص دیگری را برمی‌داشتند و گاه بر سر کلاه دعوا می‌شد. در زبان فارسی گفته می‌شود که کلاهمان توی هم رفتن