Multilingual Turkish Dictionary

بئل آغاج

بئل آغاج : تورکجه فارسجا

ا.مر.چوب بزرگی که بر روی علف بار زده شده روی ماشین یا ارّابه می‌اندازند تا علوفه را باد نبرد