Multilingual Turkish Dictionary

با تمام قدرت

با تمام قدرت : یابانجی سوزلره قارشی

aldığına(izah: ildiyinə. başara bildiyinə. kəsə bildiyinə.
aldığına vurdu: ildiyinə vurdu.
ayaq aldığına ılqamaq: ayaq ildiyinə çapmaq.
başı aldığına: başı ildiyinə
ağlı kəsdiyinə.)