Multilingual Turkish Dictionary

باباتلاشدیرماق

باباتلاشدیرماق : تورکجه فارسجا

مص.مناسب کردن. تطبیق دادن. در خور چیزی کردن. جور کردن