Multilingual Turkish Dictionary

باباچی

باباچی : تورکجه فارسجا

سنت گرا
کسی که به گذشته و نیاکان خود علاقه ی بسیار دارد