Multilingual Turkish Dictionary

باجاراتی باغلانماق

باجاراتی باغلانماق : تورکجه فارسجا

مص.توانایی خود را از دست دادن. درمانده شدن. مهارت خود را گم کردن