Multilingual Turkish Dictionary

باخارلی آخارلی

باخارلی آخارلی : تورکجه فارسجا

ص.دارای دید و منظرة فراوان