Multilingual Turkish Dictionary

تؤوه ریه

تؤوه ریه : تورکجه فارسجا

ا.پارچة مخصوص برای بستن بند ناف نوزاد. پارچه‎ای که زیر و روی بچة ختنه شده، می‌اندازند