Multilingual Turkish Dictionary

تابین

تابین : تورکجه فارسجا

ا.در اصطلاح مغولان چهل نفر و دراصطلاح تورکان، جمعی را گویند که در تاخت و تاز شریک باشند