Multilingual Turkish Dictionary

تاتار گولشی

تاتار گولشی : تورکجه فارسجا

ا.مر.نوعی کُشتی مخصوص تاتارهای کریمه. در این کشتی پهلوانان لباس از تن بیرون نمی‎کنند بلکه تنها آستین بالا می زنند و پاچة شلوار ورمی‎مالند. کشتی در سه گروه انجام می‎گیرد. آنها از شال کمر همدیگر می‎گیرند و کشتی آغاز می‎شود. گرفتن از پا قطعاً قدغن است. پیروزی با زدن دو شانة حریف بر زمین میسر می‎شود