Multilingual Turkish Dictionary

تاتاواز

تاتاواز : تورکجه فارسجا

نان پخته و نیمه خمیری که از تنور کنده و به زیر افکنده شود