Multilingual Turkish Dictionary

تاخیل بیتی

تاخیل بیتی : تورکجه فارسجا

ا.مر.جانشپشه. حشره‎ای ریز به شکل ذرّه‎های قهوه‎ای رنگ که در شاخه‎ها و ساقه‎های درختان و گیاهان به وجود می‌آید. از آفتهای گیاهی است و حشره‎ای که در برنج و گندم تولید می‌شود