Multilingual Turkish Dictionary

تاریق بیتی

تاریق بیتی : تورکجه فارسجا

ا.مر.جاننوعی آفت غله. سن. حشره‎ای است ریز و دارای بالهای کوچک، دهانی شبیه به شکل خرطوم دارد که با آن شیرة ساقه و خوشة جو یا گندم را می‌مکد و اگر گندم خشک باشد، مایعی از دهان خود افراز می‌کند و آن را قابل مکیدن می‌سازد