Multilingual Turkish Dictionary

تاققاتاق

تاققاتاق : تورکجه فارسجا

تاغ تاغ. تراغ تروغ. تق و توق. صدای به هم خوردن دو چیز

تاققاتاق : تورکجه تورکجه

[سس¬تق]داواملی وسوٌرَکلی تاق تاق سسی (فا:إ)