Multilingual Turkish Dictionary

تامقا

تامقا : تورکجه فارسجا

شاخه ای از رود که به دریا می ریزد
اسکله
بندر