Multilingual Turkish Dictionary

تبدیل ائد

تبدیل ائد : یابانجی سوزلره قارشی

dəğiş!(izah: almaşdır!. əvəz, bədəl elə!.)