Multilingual Turkish Dictionary

تتی

تتی : تورکجه فارسجا

ا.نوعی زخم است که بر اسب و الاغ و گاو پیدا می‌شود. به رنگ سفید و موجب ریزش موی او می‌شود. در نتیجة تماس با فضلة کبوتر پدید می‌آید