Multilingual Turkish Dictionary

ترجمه‌احوال‌

ترجمه‌احوال‌ : یابانجی سوزلره قارشی

arxıc(izah: təzkirə.
arxıc yazan.)