Multilingual Turkish Dictionary

ترجیح دادن

ترجیح دادن : یابانجی سوزلره قارشی

yeğitmək(izah: yeğitləmək. yeğtələmək. yeğ tutmaq. üstün tutmaq. bəğənmək.- kimisi gecə çalışmasın yeğitir, kimisi günüzün.- kim bəğliyi yeğitməz.- hançın yeğitsəz götürün.- sizin yeğitizə görə.- yeğitmirəm: bəğənmirəm.- yeğitmədilər: bəğənmədilər.)