Multilingual Turkish Dictionary

تكيه‌ دادن‌

تكيه‌ دادن‌ : یابانجی سوزلره قارشی

tutqalanmaq(izah: isnad edmək. – siz hançı tapıya (sənədə) tutqalanmaq bu sözü deyirsiz.)