Multilingual Turkish Dictionary

تک صبیر

تک صبیر : تورکجه فارسجا

ا.عطسة تک. در آزربایجان اگر یک نفر یکبار عطسه کند، می‌گویند «تک صبیر». در این حالت مردم معتقدند که بلا یا قضایی در پیش است و باید کمی‌صبر کرد. مثلاً وقتی می‌خواهند از خانه خارج شوند و این اتفاق افتاد، کمی ‌تعلل می‌کنند و یا از آستانة در باز می‌گردند. ولی اگر دو عطسه آمد، اعتنایی نمی‌کنند و به کار خود می‌پردازند