Multilingual Turkish Dictionary

جئیرانی

جئیرانی : تورکجه فارسجا

ا.آهنگ رقص آزربایجانی. رقصی است ظریف زیبا و لیریک. به همین دلیل به رقص نام زیباترین و ظریفترین جاندار یعنی جیران (گوزن) را داده‌اند. «جیرانی» از جمله قدیمیترین رقصهای آزربایجان است. در شوشا پا به عرصه ظهور نهاده است. سرعت متوسطی دارد و در اصل توسط خانمها ایفا می‌شود ولی در برخی مناطق مانند شکی توسط آقایان هم رقصیده می‌شود. این رقص اکنون هم مشهور است

جئیرانی : تورکجه تورکجه

[آد]آذربایجان خالق اوْیون هاوالاریندان بیرینین آدی (فا:آهنگ رقص دسته جمعی)