Multilingual Turkish Dictionary

دابان بالیغی

دابان بالیغی : تورکجه فارسجا

ا.مر.جاننوعی ماهی که دارای باله‎های قرمز رنگ بوده و در آب شیرین زندگی می‌کند