Multilingual Turkish Dictionary

داش گولو

داش گولو : تورکجه فارسجا

ا.مر.گلسنگ. از رستنیهای نهانزا که روی برخی سنگها یا تنة درختان می‌روید. به شکل ورقه‎های نازک و به رنگهای گوناگون مخصوصاً سبز مایل به زردی. گلسنگ از اجتماع و ترکیب جلبکها و قارچهای ریز به وجود می‌آید