Multilingual Turkish Dictionary

داغان

داغان : تورکجه فارسجا

سه پایه
متلاشی شده
در هم ریخته
ضعیف
ناتوان
باز شده
به صورت داغون به همین معنا وارد زبان فارسی شده است