Multilingual Turkish Dictionary

دانیشتای

دانیشتای : تورکجه فارسجا

شورای دولتی
کابینه

دانیشتای : تورکجه تورکجه

[آد]دؤولتی شورا (فا:شورای دولتی)