Multilingual Turkish Dictionary

داوارکوکو

داوارکوکو : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانوعی هویج وحشی است که برگهای آن کوچکتر از برگ هویج معمولی است و در صحرا می‌روید. گوسفند اطراف آن را با پا کنده و می‌خورد. گلهای زردی دارد