Multilingual Turkish Dictionary

درزلیک

درزلیک : تورکجه فارسجا

ا.گندم یا برنج درو شده و آماده برای بسته بندی