Multilingual Turkish Dictionary

دزگاه باشی

دزگاه باشی : تورکجه فارسجا

ا.مالیاتی که در دورة صفویه از پیشه وران و صاحبان حرفه‎ها بر حسب تعداد دستگاه وصول می‌شد