Multilingual Turkish Dictionary

دمیروو

دمیروو : تورکجه فارسجا

به پشت خوابیدن
به صورت دمرو وارد زبان فارسی شده است