Multilingual Turkish Dictionary

زاکات کئچیسی

زاکات کئچیسی : تورکجه فارسجا

ا.مر.[عر.تر]بزی که برای زکات داده می‌شود. چون حیوانی که برای زکات داده می‌شود، معمولاً لاغر و مردنی است در اصلاح به شخص لاغر و مردنی این عنوان داده می‌شود