Multilingual Turkish Dictionary

زحمتکش

زحمتکش : یابانجی سوزلره قارشی

çalışqan(izah: əməgin.
əməgin pozar, ərinən tozar. {çalışqan (zəhmətkeş) əridər, sındırar, əringən, təmbəl ərir, sınar}.)