Multilingual Turkish Dictionary

زققوم

زققوم : تورکجه فارسجا

ا.[عر]بسیار تلخ. گیاهی است صحرایی دارای ساقه‎های بلند و ستبر، برگهایش شبیه به برگ انار، گلهایش شبیه به گل یاسمین و زردرنگ، ثمر آن سیاه و شبیه به هلیله. همچنین نام درختی است در دوزخ که میوة بسیار تلخ دارد و دوزخیان از آن می‌خورند