Multilingual Turkish Dictionary

زگرک

زگرک : تورکجه فارسجا

ا.بزرک. کتان. دانة روغنی. گیاهی است دارای ساقه‎های باریک و بلند، بلندی ساقه‎اش تا یک متر می‌رسد. برگهایش باریک و نوک تیز، گلهایش به رنگ آبی یا سفید، میوه‎ها یا قبه‎های آن هر کدام ده دانه تخم قهوه‎ای رنگ دارند که بزرک می‌گویند و از آنها روغن می‌گیرند. این گیاه را برای استفاده از الیاف یا جمع آوری تخمهای آن زراعت می‌کنند. ساقه‎های کتان را در آب می‌خیسانند و از آن رشته‎های سفیدی به دست می‌آورند که برای بافتن پارچه‎های کتانی استفاده می‌شود