Multilingual Turkish Dictionary

زیانلیق

زیانلیق : تورکجه فارسجا

ا.زیان. صدمه. خسارت. همیاری دهقانان برای جبران زیان وارده به یکی از اهالی ده