Multilingual Turkish Dictionary

ساتدیریلماق

ساتدیریلماق : تورکجه فارسجا

مص.مف.به فروش رسانده شدن. برای فروش عرضه گردیدن