Multilingual Turkish Dictionary

ساری آسما

ساری آسما : تورکجه فارسجا

ا.مر.جاننوعی پرنده که نر آن دارای پرهای زرد درخشنده و دم و منقار سیاه است و مادة آن سبز زیتونی است و شکمش به رنگ خاکستری. به خاطر گوشتش شکار می‌شود. (Orilus oriolus)