Multilingual Turkish Dictionary

ساری باش

ساری باش : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانوعی گیاه. Achillea micranthe willd) همچنین نوعی رقص آزربایجانی است. رقصی است قدیمی‌ که با تمپو سریع اجرا می‎شود. در منطقة قاخ بسیار مشهور است. در این منطقه توسط مردان و زنان اجرا می‎شود. رقص از لحاظ ترتیب حرکات، پیچیده نمی‎باشد به همین خاطر توسط جوانان و افراد مسن اجرا می‎شود