Multilingual Turkish Dictionary

ساری بالیق

ساری بالیق : تورکجه فارسجا

ا.مر.جاننوعی ماهی آبی رنگ که پهلوها و شکمش زرد رنگ و سفید و باله‎هایش قرمز و در رودخانه‎ها و برکه‎ها زندگی می‌کند. (Idus jesses , Leucuscus idus)