Multilingual Turkish Dictionary

ساری کؤک

ساری کؤک : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیازردچوبه. گیاهی است علفی دارای برگهای بزرگ بیضی و نوک تیز که از بیخ ساقه می‌روید و در وسط آن ساقة گلدار قرار دارد. بلندی ساقه‎اش تا 80 سانتیمتر می‌رسد. گلهایش کوچک و زردرنگ و به صورت سنبله، در اطراف ساقة زیرزمینی آن غدّه‎هایی تولید می‌شود که همان ساری کوک است و ساییدة آن را داخل برخی خوراکها می‌ریزند تا خوش رنگ شود. (Curcuma langa,turmeric)